Factory Information
Factory Area: 3,000 m2
Employees: -
Plant Add: No. 122, South of Shenwan Avenue, Shenxi Village, Shenwan Town, Zhongshan City